(składnia)

Łukasz Kokot: Projektowanie usług w Kotlin i Spring Boot w pigułce

Programista 4/2021 (98) wrzesień/październik [okładka]

W tym artykule za pomocą narzędzia Spring Boot oraz języka Kotlin utworzymy prostą usługę REST. Mam nadzieję, że zaprezentowana tu treść będzie przydatna zarówno dla początkujących programistów, jak również i tych pracujących na co dzień z językiem Java czy Groovy. Ze względu na mnogość poruszanych tu wątków niektóre zagadnienia zostaną omówione fragmentarycznie.