(składnia)

Dawid Borycki: Kontekst nienadzorowany języka C#

Programista 10/2014 (29) [okładka]

Język C# domyślnie nie umożliwia deklarowania i wykorzystania zmiennych wskaźnikowych. Operacje na wskaźnikach są jednak możliwe z wykorzystaniem kontekstu nienadzorowanego, który opiszę w tym artykule.