(składnia)

Łukasz Lechert: Integracja systemów z Apache Camel™

C.A.M.E.L (Concise Application Message Exchange Language) czyli implementacja wzorców integracyjnych stosowanych w EAI

Programista 2/2012 (2) [okładka]

Profesjonalna integracja dwóch lub kilku systemów jednocześnie nie jest zagadnieniem trywialnym. Wielokrotnie spotyka się podejścia oparte na kilku obiektowych klasach, które realizują z powodzeniem wymagania projektu. Na rynku open source istnieją dojrzałe rozwiązania wspierające EAI ( ang. Enterprise Application Integration). Jednym z nich jest framework Apache Camel.