(składnia)

Paweł "KrzaQ" Zakrzewski: C++20 – trzęsienie ziemi na koniec dekady

Programista 2/2020 nadchodzący [okładka]

W sobotę, 15 lutego 2020, zakończyło się posiedzenie komisji standaryzacyjnej C++. Chwilę potem członkowie komisji poinformowali w serwisie Reddit [0], a także za pomocą innych kanałów komunikacji, że ostateczna wersja (szkicu) standardu (DIS – ang. Draft International Standard) jest gotowa do wysłania do tzw. National Bodies w celu poddania ostatecznemu głosowaniu, które to powinno być wyłącznie formalnością.