(składnia)

Robert Nowak: Komunikacja z serwerem w aplikacjach Flex

Wykorzystywanie klasy RemoteObject do obsługi serwisów

Programista 7/2012 (7) [okładka]

Artykuł poświęcony jest realizacji komunikacji po stronie klienta w aplikacjach internetowych. Omówiony jest sposób obsługi zdalnych zleceń przy pomocy mechanizmów dostarczanych przez środowisko Apache Flex SDK (dawniej Adobe Flex SDK) oraz propozycje rozszerzeń tych mechanizmów.