(składnia)

Marek Żukowicz: Wybrane problemy testowania obiektu Tree List w aplikacjach finansowych

Programista 08/2016 (51) wrzesień/paźdzernik [okładka]

Bardzo często w nauce i technice ma miejsce taka sytuacja, że dane zjawisko czy proces można opisać za pomocą modelu, który jest zbliżony do pewnej struktury występującej w otaczającej człowieka przyrodzie, np. drzewa. W niniejszym artykule zaproponowane zostały metody testowania poprawności przechowywania oraz generowania danych za pomocą struktury, która przechowuje dane zależne od siebie w sposób hierarchiczny. Wspomniana struktura znana jest wśród informatyków np. jako Tree List.