(składnia)

Wojciech Czabański: Wykorzystanie zasad SOLID podczas wytwarzania oprogramowania w paradygmacie obiektowym

Programista 03/2014 (22) [okładka]

Artykuł przedstawia zbiór pięciu zasad dotyczących projektowania obiektowego i na przykładach pokazane jest, w jaki sposób można je zastosować w swoim projekcie. Wspomniana jest także literatura dla zainteresowanych czytelników dla pogłębienia wiedzy o przytoczonych zasadach i ograniczeniach ich stosowania.