(składnia)

Marek Sawerwain: C2 – nowa wersja języka C

Programista 04/2017 (59) maj/czerwiec [okładka]

Aktywny rozwój pakietu LLVM, tj. pakietu niskopoziomowej maszyny wirtualnej, której przeznaczeniem jest budowa m.in. kompilatorów, bezpośrednio przekłada się na powstawanie nowych języków programowania. Nadmieńmy też, iż powstają także kompilatory dla istniejących języków, czego przykładem jest kompilator Clang. Jednakże ciekawsze są nowe języki programowania, tym bardziej iż LLVM pozwala na tworzenie kodu natywnego.