(składnia)

Michał Chlebiej: Budowa oprogramowania do analizy i przetwarzania trójwymiarowych obrazów medycznych

Programista 06/2014 (25) [okładka]

Obrazy medyczne stanowią niewyczerpalne źródło inspiracji naukowych. Artykuł ten jest próbą krótkiej opowieści o mojej niekończącej się przygodzie z takimi obrazami oraz o tym, jak próbowałem i wciąż próbuję zamknąć różne pomysły i idee w jednym dedykowanym oprogramowaniu. Oprogramowanie to wykorzystane zostało w projekcie „Interactive fusion system of multiple 3D data as a surgical preoperative strategy and educational tool“ tworzonym wspólnie z mgr Andrzejem Rutkowskim oraz naukowcami z Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, które otrzymało główną nagrodę na targach wynalazczości w Brukseli w 2013 roku.