(składnia)

Sławomir Zborowski: Algorytmy w chmurach

Część 2: SWIM

Programista 02/2016 (45) marzec/kwiecień [okładka]

Co wspólnego mają ze sobą gry MMO (ang. massive multi-player online), sieci wymiany plików BitTorrent, rozproszone bazy danych oraz aplikacje typu SaaS (ang. Software As A Service) działające w chmurze, takie jak np. dokumenty online? Ciężko odpowiedzieć na takie pytanie bez porównania konkretnych produktów, jednak niezależnie od ich implementacji muszą one sobie radzić m.in. z wielką liczbą węzłów/użytkowników łączących się za pomocą sieci Internet, losowo się dołączających, jak i odłączających od rozgrywek, czatów, zasobów itp. Innymi słowy, systemy te zarządzać muszą listą „uczestników” grupy, informując przy tym każdego jej członka o pojawieniu się, odejściu oraz ewentualnej awarii innych węzłów.