(składnia)

Marek Sawerwain: Amzi! Prolog + Logic Server – Prolog dla każdego

Programista 08/2016 (51) wrzesień/paźdzernik [okładka]

Język Prolog, czyli język programowania w logice (ang. Programming in Logic), choć nie tak popularny jak wiodące języki Java, C/C++ czy C#, nadal znajduje swoje zastosowania w wielu zadaniach. Pośród wielu narzędzi Open Source mamy kilka bardzo udanych implementacji języka Prolog, wymienimy tylko dwie: SWI-Prolog, GNU Prolog.