(składnia)

Jacek Matulewski: Metody Runge-Kutty w praktyce

Czyli co każdy programista powinien wiedzieć o dokładnym całkowaniu równań różniczkowych zwyczajnych

Programista 02/2015 (33) marzec [okładka]

W artykule pt. Podstawy mechaniki klasycznej dla programistów gier, czyli rzecz o tym, jak całkować równanie ruchu z numeru 7/2013 (14) Programisty, opisałem metody Eulera-Cromma i Verleta używane w grach do rozwiązywania równań ruchu fizyki klasycznej (równanie Newtona). Teraz chciałbym opisać metody, których należy użyć, gdy priorytetem jest dokładność wyników. Ich zastosowanie nie ogranicza się do gier.