(składnia)

Dawid Borycki: Autoryzacja i uwierzytelnianie w ASP.NET MVC 5 i Visual Studio 2013

Programista 9/2013 (16) [okładka]

W wielu przypadkach aplikacje internetowe korzystają ze zbiorów danych, których wyciek lub utrata mogą spowodować poważne koszty dla obsługujących je przedsiębiorstw czy instytucji. Z tego powodu istotne znaczenie ma odpowiednia implementacja i konfiguracja kontroli dostępu do poszczególnych elementów witryny. W tym artykule omówię te zagadnienia w kontekście aplikacji ASP.NET MVC 5 i Visual Studio 2013.