(składnia)

Paweł "KrzaQ" Zakrzewski: C++20 – kolejna rewolucja?

Programista 2/2019 maj 2019 [okładka]

Pod koniec lutego 2019 roku, w dystrykcie Kona na Hawajach, odbyło się kolejne posiedzenie komisji standaryzacyjnej C++. Do robiącej już wrażenie listy nowości takich jak koncepty, kontrakty czy zakresy (ang. ranges) dodano kolejne: od dawna wyczekiwane moduły oraz korutyny (ang. coroutines). Już samo to wystarczy, aby uznać C++20 za rewolucję na miarę C++11, a to tylko niektóre ze zmian, które nas czekają.