(składnia)

Michał Leszczyński, Rafał Kocisz: Dokąd zmierza PHP

Wywiad z Rasmusem Lerdorfem, twórcą języka PHP

Programista 05/2017 (60) czerwiec/lipiec [okładka]

Podczas konferencji WeAreDevelopers 2017 w Wiedniu Rasmus Lerdorf wygłosił prelekcję na temat historii języka PHP i planów jego dalszego rozwoju [1]. Na łamach Programisty prezentujemy wywiad dotyczący powiązanych tematów, przeprowadzony podczas tego wydarzenia. Rozmawiał: Michał Leszczyński, przekład na język polski: Rafał Kocisz. Specjalne podziękowania dla Biura Miasta Wiednia, firmy Eurocomm-PR.