(składnia)

Kamil Baćkowski: Ruby on Rails – ActiveRecord w praktyce

Programista 3/2013 (10) [okładka]

Ruby on Rails jest połączeniem przejrzystej i czytelnej składni języka Ruby z szybkim projektowaniem aplikacji dzięki konwencjom oraz rozwiązaniom w nim zawartych. Jednym z tych składników jest ActiveRecord – moduł służący do komunikacji z bazą danych oraz implementowania logiki biznesowej aplikacji. Zanim jednak zagłębimy się w naszą tytułową bibliotekę, warto wspomnieć o innych elementach Ruby on Rails, które składają się na końcowy efekt.