(składnia)

Wiktor Szymański, Wojciech Maślanka: Funkcje bezpieczeństwa w GitHub Advanced Security

Programista 2/2022 (101) marzec/kwiecień [okładka]

Dbanie o bezpieczeństwo wytwarzanego oprogramowania to złożony proces. Programista powinien zadbać o jakość własnego kodu, aktualizację wykorzystywanych bibliotek czy właściwe zarządzanie sekretami. Jeżeli korzystamy z repozytorium kodu GitHub, a nasz kod jest publicznie dostępny, wiele z tych czynności możemy zautomatyzować bezkosztowo. Pomogą nam w tym mechanizmy z modułu GitHub Advanced Security (GHAS), takie jak Dependency Review, Secret Scanning czy Code Scanning.