(składnia)

Marek Żukowicz: Generowanie danych za pomocą języka SQL

Programista 05/2017 (60) czerwiec/lipiec [okładka]

Prezentacja danych na gridzie to badanie przeprowadzane w celu określenia stopnia użyteczności serwisu lub aplikacji. W badaniu biorą udział obecni lub potencjalni ich użytkownicy. Wyniki badań, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, pozwalają zidentyfikować te elementy, które wpływają pozytywnie na użyteczność i satysfakcję użytkownika, a także takie, które należy zmodyfikować. Użyteczność to nie tylko sposób, w jaki można poruszać się w aplikacji, ale również wygląd danych, sposób ich stronicowania, sposób przewijania i czytelność.