(składnia)

Jarosław Szczegielniak: Dodanie mechanizmu pojedynczego logowania (SSO) do istniejących aplikacji ASP.NET MVC

Programista 06/2015 (37) lipiec/sierpień [okładka]

Obecnie pracuję nad projektem, który wymaga integracji istniejącej aplikacji ASP.NET MVC z pewną liczbą nowych systemów, zarówno back-office, jak i front-office. Oczekiwaniem klienta jest, aby wszystkie systemy działały razem tak, jak gdyby były jedną zintegrowaną aplikacją. W związku z tym kluczowym wymaganiem jest wprowadzenie mechanizmu pojedynczego logowania (SSO – Single Sign On). Dzięki niemu użytkownicy będą mieli możliwość nawigacji pomiędzy stronami tych aplikacji bez konieczności powtarzania żmudnej procedury uwierzytelnienia…