(składnia)

Kamil Stolarski: Umowa o wdrożenie systemu informatycznego – Sąd Najwyższy i sądy powszechne

Programista 11/2015 (42) grudzień/styczeń [okładka]

Charakter prawny umowy o wdrożenie systemu informatycznego może rodzić wątpliwości. Czy jest to umowa sprzedaży, umowa zlecenia czy też umowa o dzieło bądź umowa licencyjna? Może należy uznać, że kontrakt taki ma charakter mieszany i nie może być wprost zaliczony do żadnego z wymienionych typów umów? W niniejszym tekście postaramy się udzielić odpowiedzi na te pytania, posługując się wyrokami sądów powszechnych i wyrokiem Sądu Najwyższego. Ten ostatni omówimy w pierwszej kolejności.