(składnia)

Dawid Borycki, Jacek Matulewski: Kontekst synchronizacji

Programista 7/2013 (14) [okładka]

Poniższy artykuł jest ostatnim z serii trzech, w których w kompletny sposób omawiamy zagadnienia związane z odświeżaniem i utrzymywaniem aktywnego (nieblokującego) interfejsu użytkownika w aplikacjach korzystających z wątków roboczych. W pierwszych dwóch częściach omówiliśmy zagadnienia dotyczące bibliotek kontrolek Windows Forms oraz Windows Presentation Foundation. W ostatniej części przedstawimy inny mechanizm umożliwiający synchronizację wątków roboczych z interfejsem użytkownika oparty o kontekst synchronizacji.