(składnia)

Jakub Szkutnik: Jak rozumieć pojęcie: „działalność twórcza w zakresie […] programów komputerowych”?

Programista 4/2021 (98) wrzesień/październik [okładka]

Krajowa Informacja Skarbowa potwierdziła, że tworzenie programów komputerowych nie polega wyłącznie na pisaniu kodu źródłowego. Zgodnie z tym stanowiskiem m.in. UX/UI Designerzy mogą być obejmowani podwyższonymi 50 proc. kosztami uzyskania przychodów.