(składnia)

Dawid Borycki: React Native

Tworzenie natywnych aplikacji mobilnych z wykorzystaniem JavaScript

Programista 07/2017 (62) sierpień/wrzesień [okładka]

Tradycyjnie wśród dostępnych strategii tworzenia aplikacji mobilnych wyróżnia się podejście webowe, hybrydowe i natywne. Z tego powodu, w kontekście aplikacji mobilnych, technologia JavaScript jest raczej kojarzona z aplikacjami webowymi i hybrydowymi. React Native, stworzona przez Facebook, jest technologią, która łączy światy webowe i natywne, bo umożliwia tworzenie natywnych aplikacji dla iOS i Android z wykorzystaniem tego samego zestawu poleceń i komponentów JavaScript. W tym artykule przedstawię przykładowe zastosowanie React Native do zaimplementowania wielozakładkowej aplikacji iOS.