(składnia)

Sławomir Andrzejewski: Automatyczne testy akceptacyjne w procesie Continuous Delivery

Programista 10/2013 (17) [okładka]

Artykuł przedstawia zbiór dobrych praktyk, zaleceń i zasad, których należy przestrzegać podczas tworzenia koncepcji automatycznego testowania aplikacji. Wspomina również o lotach w kosmos i czarnych krukach.