(składnia)

Bartosz Chrabski: Zarządzanie ryzykiem w metodykach Agile na przykładzie Scrum

Programista 6/2013 (13) [okładka]

Ryzyko projektowe jest jednym z podstawowych obszarów, który powinien zostać poddany wnikliwej analizie w każdym projekcie informatycznym. Kierownicy projektów podejmują działania w celu minimalizacji zagrożeń zarówno w obszarze organizacyjnym (dopasowanie osób do zadań czy ról), jak i w obszarze technologicznym (stosowanie właściwych narzędzi do zarządzania i realizacji zadań). Każda metoda zarządzania projektami definiuje oraz opisuje procesy i techniki związane z obszarem wiedzy na temat ryzyka. Obszar ten, zwany zarządzaniem ryzykiem, zajmuje się identyfikacją, analizą i reakcją na ryzyko. Procesy zarządzania ryzykiem stanowią zazwyczaj integralną część zarządzania projektem i w sposób zasadniczy, a często decydujący, wpływają na przebieg pozostałych procesów.