(składnia)

Piotr Muryjas: ETL w środowisku SAS Data Integration Studio – poziom podstawowy

Programista 06/2016 (49) lipiec/sierpień [okładka]

Migracja danych czy zasilanie hurtowni danych wymagają realizacji proce­su ETL, który opisuje sposób przejścia od danych źródłowych do danych wyma­ganych w środowisku docelowym. W artykule opisano techniki pobie­rania danych z pojedynczych tabel i plików płaskich, prostego przetwarzania danych oraz zapisu rezultatów transformacji zaimple­mentowane w środowisku SAS Data Integration Studio (DIS) firmy SAS Institute.