(składnia)

Dawid Borycki: OpenCV. Śledzenie obiektów z wykorzystaniem dopasowania szablonów

Programista 09/2018 listopad/grudzień [okładka]

Rozpoznawanie i śledzenie obiektów jest jednym z podstawowych problemów w wizji komputerowej. Śledzenie obiektów umożliwia bowiem estymację prędkości ruchu obserwowanych obiektów, co znajduje zastosowanie w wielu systemach, takich jak instrumenty pomiarowe, diagnostyczne urządzenia medyczne, drony czy samochody autonomiczne. W tym artykule pokażę, w jaki sposób zaimplementować śledzenie obiektów z wykorzystaniem dopasowywania szablonów w celu śledzenia wybranego fragmentu obrazu w sekwencji wideo z kamery internetowej. Wykorzystam przy tym bibliotekę OpenCV oraz język Python.