(składnia)

Łukasz Mazur: Systemy klasy OLAP oraz język MDX

Możliwości wielowymiarowej analizy danych

Programista 1/2013 (8) [okładka]

Autor przedstawił w artykule koncepcję systemów klasy OLAP. Przedstawiono również podejście wielowymiarowej reprezentacji danych w bazach analitycznych, w których to za narzędzie manipulacji oraz wybierania służy język MDX. Zostały przybliżone rdzenne założenia analizy dużej ilości danych. Poruszane są również zagadnienia związane z analizą oraz prezentacją danych w wybranych obszarach tematycznych.