(składnia)

Piotr Sydow: Przetwarzanie geometrii przy pomocy mechanizmu Transform Feedback OpenGL 4.3

Programista 06/2014 (25) [okładka]

Architektura OpenGL od początku swojego istnienia ulega ciągłym modyfikacjom. Wraz z kolejnymi wersjami standardu pojawiają się nowe możliwości przetwarzania zarówno geometrii, jak i obrazu. Siłę standardu można zawdzięczyć wielu elementom architektury. Jednak bardzo istotny wpływ na jego popularność miało zunifikowanie formatu danych wyjściowych oraz danych wejściowych dla każdego etapu przetwarzania. Pozwoliło to na projektowanie algorytmów, w których wynik poprzednich obliczeń służy jako źródło dla następnych. Rekurencyjny charakter architektury OpenGL jest dostępny zarówno po stronie procesora obrazu Fragment Shader (FS), jak i procesorów geometrii: Vertex Shader (VS), Tesselation Shader (TS) oraz Geometry Shader (GS).