(składnia)

Tomasz Nurkiewicz: Akka – wydajny szkielet dla aplikacji wielowątkowych

Programista 03/2014 (22) [okładka]

Akka to framework radykalnie zmieniający sposób pisania skalowalnych, wielową­tkowych aplikacji. Zamiast ręcznego zarządzania wątkami oraz wymiany informacji poprzez współdzieloną pamięć i synchronizację, Akka proponuje model obliczeń oparty o aktorów. Każdy aktor jest niezależnym, wyizolowanym obiektem, a komunikacja pomiędzy nimi odbywa się jedynie poprzez asynchroniczną wymianę komunikatów. Takie podejście stwarza zupełnie nowe możliwości, ale również wyzwania.