(składnia)

Rafał Kocisz: Boost.Corner: biblioteka ProgramOptions

Programista 12/2015 (43) styczeń/luty [okładka]

Obsługa parametrów przekazywanych z wiersza poleceń to jedno z tych zadań programistycznych, które chciałoby się wykonać szybko, łatwo i pewnie. W prostych przypadkach zadanie to da się wykonać na zasadzie ad hoc; przy bardziej skomplikowanych – nie obejdzie się bez wsparcia ze strony wyspecjalizowanej biblioteki. W niniejszym artykule przedstawiona jest biblioteka Boost.ProgramOptions, oferująca prostą i wygodną obsługę parametrów wiersza poleceń w programach pisanych w języku C++.