(składnia)

Dawid Borycki: ASP.NET 5. Programowanie nowoczesnych aplikacji internetowych

Programista 12/2014 (31) [okładka]

Wraz ze wzrostem możliwości łączy komunikacyjnych oraz powszechną dostępnością różnego rodzaju urządzeń mobilnych, tradycyjne technologie programowania aplikacji internetowych wymagają ich przeprojektowania. Przykładem takiej technologii jest ASP.NET, która doczekała się niedawno piątej wersji, unifikującej internetowe technologie Microsoftu, takie jak ASP.NET MVC, Web API oraz Web Pages. Takie podejście wymagało sporych zmian w szablonach projektów aplikacji webowych w Visual Studio 2015, które omówię w tym artykule.