(składnia)

Marcin Borecki: HTML5 i JavaScript nowym orężem programistów platformy Windows 8

O zapominalskim, zielonym robocie słów kilka

Programista 7/2012 (7) [okładka]

Możemy być zwolennikiem albo przeciwnikiem firmy Microsoft i tego, co robi, ale nie możemy zaprzeczać temu, że Windows 8 to rewolucja. Rewolucja, która widoczna jest w postawie firmy, po raz pierwszy od kilku lat odmiennej i niebojącej się diametralnych i często ryzykownych zmian, oraz rewolucja dla konsumentów, którzy do ręki dosłownie dostają system funkcjonalnie zbliżony do tego, co znali z przeszłości, ale nacechowany nowoczesnym design’em i nastawiony bardzo silnie na świat mobilny.