(składnia)

Zyta Szpak: Programowanie w służbie medycyny

Zbieranie i analiza danych fizjologicznych człowieka przez sprzęt elektroniczny

Programista 12/2016 (55) styczeń/luty 2017 [okładka]

Dzięki obecnemu postępowi technologicznemu praktycznie wszędzie możemy spotkać komputery – począwszy od urządzeń kuchennych, po samochody, inteligentne domy oraz Internet of Things. Maszyna jest w stanie zastąpić człowieka w bardzo wielu czynnościach. Jednak wciąż daleko robotom do naśladowania człowieka, dlatego że żywy organizm jest jednostką nieprzewidywalną i nieopisywalną przez istniejące schematy. A czy dałoby się stworzyć urządzenie zdolne reagować na fizjologiczne sygnały żywego organizmu?