(składnia)

Grzegorz Kokot: Styl kodowania

Programista 05/2015 (36) czerwiec/lipiec [okładka]

Każdy program można napisać w niemal nieskończonej liczbie wariantów. Jak często przekonujemy się, tworząc oprogramowanie, różnorodność w projekcie może stać się poważnym problemem. Potrzebny jest zbiór ścisłych zasad definiujących sposoby pisania programów: styl kodowania. Z jednej strony jest on specyficzny dla danego developera, z drugiej zaś bywa zdefiniowany przez organizację na potrzeby konkretnego projektu. Jak pogodzić te dwie perspektywy?