(składnia)

Marcin Kruszyński: Dapr i Tye – prostsze mikroserwisy .NET w chmurach i nie tylko

Programista 6/2020 nadchodzący [okładka]

Czy nie chcielibyśmy łatwo przenosić naszych aplikacji mikroserwisowych między środowiskiem lokalnym a różnymi chmurami? Czy nie chcielibyśmy pisać mniej kodu, skupiając się jedynie na funkcjonalnościach biznesowych zamiast na różnych elementach infrastruktury, jak np. Kafka czy Redis? Czy nie życzylibyśmy sobie automatycznego tworzenia definicji obrazów Dockera i manifestów Kubernetes, ich wdrażania oraz prostego konfigurowania różnych narzędzi, jak np. Zipkin? Część z tych problemów rozwiązuje otwarta i niezależna od języka platforma Dapr. Tye to z kolei będące w fazie rozwoju narzędzie dla samego .NET. Zobaczmy, co może nam dać połączenie Tye z Dapr.