(składnia)

Andrzej Marciniak: Co nowego w JSF 2.2

Programista 5/2012 (5) [okładka]

W ciągu ośmiu lat od powstania pierwszej specyfikacji, JavaServer Faces stał się jednym z najpopularniejszych szkieletów programistycznych dla tworzenia aplikacji WWW, wyznaczając nowe kierunki rozwoju dla komponentowych rozwiązań opartych na technologii serwletów. Wchodząc w skład specyfikacji Java Enterprise Edition 6, JSF stał się jedynym oficjalnie wspieranym przez Oracle rozwiązaniem dla tworzenia webowego interfejsu aplikacji korporacyjnych. W niniejszym artykule przedstawię najważniejsze rozwiązania, jakie mają znaleźć się w najnowszej wersji JSF- 2.2, której publikację zapowiedziano na 27 marca 2013 roku.