(składnia)

Robert Jaremczak: 32 bity: CISC vs. RISC

Programista 6/2020 nadchodzący [okładka]

Począwszy od pierwszej 4-bitowej konstrukcji, rozwój mikroprocesorów przebiegał zasadniczo dwiema niezależnymi ścieżkami. Pierwsza koncentruje się wokół hardware’u i zaimplementowaniu w nim jak największej liczby funkcji. Druga zorientowana jest na software, ponieważ oprogramowanie, w odróżnieniu od sprzętu, można zaktualizować. Dlatego sprzęt powinien realizować tylko to, co musi, oraz co – ze względu na wydajność – powinien.