(składnia)

Piotr Łuczak: Menadżery zależności

Zagrożenia i rozwiązania z przykładami ze świata Node.js

Programista 05/2016 (48) czerwiec/lipec [okładka]

Gwałtowny rozwój Internetu oraz usług oferowanych przez rozwiązania chmurowe doprowadził do powstania nowych form rozwoju oprogramowania, a także do znacznego przyspieszenia procesów wytwórczych. Dzięki dostępowi do bogatych repozytoriów bibliotek oraz rozszerzeń coraz częściej tworzenie aplikacji przypomina składanie ich z klocków. Jednakże zbytnia ufność podkładana w tych rozwiązaniach może prowadzić do pewnych zagrożeń.