(składnia)

Piotr Muryjas: Zasilanie hurtowni danych w środowisku SAS Data Integration Studio

Programista 08/2016 (51) wrzesień/paźdzernik [okładka]

Hurtownia danych to rozwiązanie, które dostarcza odpowiednio przetworzonych danych do różnego typu analiz. Zapewnienie poprawności ich rezultatów wymaga, aby dane w hurtowni opisywały rzeczywistość w sposób jednolity i spójny. W artykule zostaną przedstawione techniki generowania klucza surogatowego, śledzenia zmian wartości atrybutów wymiaru oraz ładowania danych do tabeli faktu z wykorzystaniem narzędzia SAS Data Integration Studio (DIS) firmy SAS Institute.