(składnia)

Dawid Borycki: Rozpoznawanie i syntetyzacja mowy w Windows 8.1

Programista 11/2013 (18) [okładka]

Techniki rozpoznawania i syntetyzacji mowy znajdują wiele zastosowań jako metody ułatwiające dostęp do systemów operacyjnych. Ze względu na rosnące znaczenie automatyki i robotyki są one coraz częściej spotykane w wielu aplikacjach i systemach. W tym artykule omówię zagadnienia rozpoznawania i syntetyzacji mowy w systemie operacyjnym Windows 8.1 na przykładzie aplikacji zaimplementowanej w środowisku Visual Studio 2013 z wykorzystaniem biblioteki .NET 4.5.1.