(składnia)

Radosław Maziarka: Jak usprawnić pracę frontendowca w ASP.NET przy wykorzystaniu Gulp?

Programista 12/2015 (43) styczeń/luty [okładka]

Praca webdevelopera staje się coraz bardziej skoncentrowana na frontendzie. Dzisiejsze aplikacje posiadają szeroką logikę biznesową po stronie klienta, walidacje, ściąganie danych z wielu źródeł. Jest to szczególnie widoczne w aplikacjach SPA (Single Page Application), w których jedyną funkcją serwera może być zwrócenie źródeł i odpowiedzi na żądania z aplikacji. Dotychczasowe rozwiązania zastosowane w ASP.NET oferowały raczej skromne mechanizmy usprawniające pracę programistów frontendowych.