(składnia)

Kamil Stolarski, Konrad Majewski: Umowa o zakazie konkurencji – prawny firewall

Programista 03/2015 (34) kwiecień/maj [okładka]

Nasz poprzedni artykuł poświęciliśmy kwestii ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa i umów o zachowaniu poufności. Często jednak okazuje się, że tym, co najbardziej chroni dane, których przedsiębiorca nie chce ujawniać, jest umowa o zakazie konkurencji. Jeśli bowiem nasz były pracownik albo współpracownik działa na rzecz przedsiębiorstwa dla nas konkurencyjnego, bardzo łatwo, a nieświadomie, może dojść do ujawnienia przez niego informacji poufnych. W praktyce niejednokrotnie wówczas trudno będzie nam udowodnić, że dopuścił się on ujawnienia takich informacji. Umowy o zakazie konkurencji możemy podzielić w oparciu o dwa kryteria: okresu, w jakim mają one wiązać strony, i rodzaju umów, w związku z którymi są zawarte.