(składnia)

Dawid Borycki: Wątki zarządzane w aplikacjach Windows Forms a interfejs użytkownika

Programista 5/2013 (12) [okładka]

Poniższy artykuł jest pierwszym z serii trzech, w których chcemy w kompletny sposób przedstawić zagadnienia związane z odświeżaniem i utrzymywaniem aktywnego (nieblokującego) interfejsu użytkownika w aplikacjach korzystających z wątków roboczych (włączając w to zadania biblioteki TPL i metody asynchroniczne z WinRT). W pierwszej części przedstawimy zagadnienia dotyczące biblioteki kontrolek Windows Forms, które stanowią stosunkowo dobrze znaną i ugruntowaną technologię tworzenia aplikacji dla Windows. W drugiej części zajmiemy się problemem interfejsu w aplikacjach wielowątkowych opartych o komponenty z biblioteki WPF. Wreszcie, w trzeciej omówimy rozwiązanie oparte na kontekście synchronizacji, którego zaletą jest unifikacja mechanizmów synchronizacji interfejsu użytkownika z wątkami w różnych technologiach programowania aplikacji dla Windows. Jak pokażemy, kontekst synchronizacji dostarcza jeden spójny mechanizm umożliwiający kontrolę wizualnych kontrolek spoza wątku interfejsu użytkownika.