(składnia)

Sławomir Zborowski: Badanie jakości kodu C++

Programista 02/2014 (21) [okładka]

Artykuł opisuje narzędzia, dzięki którym możliwa jest ocena jakości kodu napisanego w języku C++, aczkolwiek inne języki programowania powinny posiadać zbiór odpowiadających im narzędzi, które adresują podobne problemy. Artykuł zakłada, że czytelnik posiada ogólną wiedzę z języka C++ oraz środowiska GNU/Linux. Większość opisanych programów lub ich alternatywy można użyć w innych środowiskach niewielkim kosztem.