(składnia)

Kamil Stolarski, Konrad Majewski: Umowa o zachowanie poufności

Programista 02/2015 (33) marzec [okładka]

Fundamentem majątku przedsiębiorstw są dziś coraz częściej nie dobra materialne, ale wszystko to, czego nie można dotknąć. Tyczy się to przede wszystkim podmiotów z branży IT. Zanim powstanie gotowy produkt, musi on przejść etap od idei, przez jej konkretyzację po walidację. Dystrybucja powinna zostać przeprowadzona możliwie jak najsprawniej, ponieważ okres, przez jaki nowe rozwiązanie zachowuje swoją atrakcyjność, trwa dziś niezwykle krótko. W interesie przedsiębiorcy, który ma na nim zarobić, jest więc utrzymanie prac nad takim projektem w ścisłej tajemnicy.