(składnia)

foxtrot_charlie: HackTheBox Craft – CTF dla pentestera

Programista 5/2021 (99) listopad/grudzień [okładka]

W ostatnich latach zauważyć można rosnące zainteresowanie firm tematami bezpieczeństwa. Wiąże się to ze wzrostem świadomości zarówno podmiotów, jak i kadry decyzyjnej, dotyczącej zagrożeń dla danych, produktów, a co za tym idzie – także biznesów. Może to mieć również związek ze stale wzrastającą liczbą incydentów bezpieczeństwa, a także kosztem obsługi takich zdarzeń. Jedno jest pewne – zapewnienie ochrony danych oraz infrastruktury zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa (triada CIA) jest zadaniem ciągłym, a nie jednorazowym zdarzeniem, i wymaga zaangażowania specjalistów zarówno od strony bezpieczeństwa ofensywnego, jak i defensywnego.