(składnia)

Małgorzata Dąbrowska: Dlaczego zawód testera nie jest dla ciebie?

Programista 4/2020 nadchodzący [okładka]

W swojej kilkudziesięcioletniej historii testowanie oprogramowania mocno ewoluowało. Na przestrzeni lat zmieniały się nie tylko definicje czy podejście, ale przede wszystkim postrzeganie i rola testowania w procesie wytwarzania oprogramowania. Dziś nie wypada wątpić ani w zasadność, ani zalety testowania, a firmy coraz śmielej traktują testerów jako pełnoprawnych członków zespołów projektowych.