(składnia)

Dawid Borycki: Vuforia. Wiązanie obiektów cyfrowych z rzeczywistymi w aplikacjach AR

Programista 2/2019 maj 2019 [okładka]

Vuforia to platforma rzeczywistości rozszerzonej (AR), która umożliwia szybkie uzupełnianie aplikacji AR o tak zwane doświadczenia AR. W praktyce oznacza to, że Vuforia udostępnia silnik wizji komputerowej, który rozpoznaje i śledzi wybrane obiekty (cele, ang. targets) w obrazie z kamery. Odnalezione cele mogą być następnie uzupełnione o elementy cyfrowe, które podążają za celami śledzenia. Dzięki temu Vuforia ułatwia szybkie tworzenie aplikacji AR.