(składnia)

Krystian Kaczor: Dziel i rządź – praca z User Story

Programista 7/2012 (7) [okładka]

Kiedy Wizja i Persony są gotowe, pojawiają się pierwsze User Story tworzące Product Backlog (Rejestr Produktu), które trzeba będzie oszacować i niektóre z nich trzeba będzie podzielić na mniejsze. Rejestr Produktu trzeba szacować, porządkować, grupować w Tematy. Wymagania, które są zbyt złożone i za duże, żeby je dobrze oszacować, nazywamy Epicami. Dzieląc User Story, należy pamiętać o tym, że każda User Story musi przedstawiać wartość dla klienta. Ale czy to wszystko? Jak to wszystko ogarnąć? Zastosuj strategię, dzięki której Juliusz Cezar podbijał kraje i utrzymywał w nich władzę. Dziel i rządź!